System Sygnalizacji Pożaru - Sprawdź co powinieneś wiedzieć - Cz. I

System Sygnalizacji Pożaru - jakie obiekty powinny go posiadać? Autor: Monika Kołodziejczyk • 26 marca 2015

[img:1]

W Polsce instalacja systemów sygnalizacji pożaru jest wymogiem ustawowym. Odpowiednie przepisy określają jakie obiekty podlegają obowiązkowi posiadania systemu sygnalizacji pożaru.

 

Cel i zakres stosowania SAP

Głównym celem instalacji sygnalizacji pożarowej jest wykrywanie pożaru w budynkach oraz wokół nich we wczesnym jego stadium i powiadamianie o grożącym niebezpieczeństwie. Dzięki czemu można podjąć odpowiednie działania takie jak:

 

 • Ewakuacja ludzi;
 • Wezwanie straży pożarnej;
 • Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Automatyczne wyzwalanie procesów gaszenia.

 

Elementy składowe

Dla zapewnienia prawidłowego działania system sygnalizacji pożaru powinien zawierać poniższe elementy, które stanowią jego podstawę:

 

 • Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) - służy do zbierania informacji o stanie nadzorowanego obiektu, a także sygnalizacji stanów zagrożenia pożarem i stanów awarii. Odpowiada również często za wysterowanie różnych urządzeń przeciwpożarowych przy pomocy modułów;
 • Automatyczne czujki pożarowe - służące do wykrywania pożarów i przekazywania informacji do centrali sygnalizacji pożaru;
 • Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) - umożliwiają przekazanie informacji o zagrożeniu pożarowym do CSP;
 • Urządzenia transmisji alarmów (UTAP) - pozwalające na szybkie i pewne przekazanie alarmu do Straży Pożarnej;
 • Sygnalizatory akustyczne i optyczne - służące do ogłaszania alarmu w obiekcie;
 • Moduły sterujące i monitorujące - uruchamiają systemy gaszenia, oddymiania, ewakuacji, etc.

 

Instalacje sygnalizacji pożarowej stosuje się:

 
 • Z mocy prawa w budynkach i obiektach wyznaczonych;
 • Dobrowolnie we wszystkich pozostałych, których ochrona życia, mienia
  i środowiska dla właściciela budynku ma decydujące znaczenie;
 • W budynkach i obiektach, które nie spełniają np. wymagań budowlanych, w zakresie bezpieczenstwa pożarowego i instalacja systemu SAP jest alternatywnym rozwiązaniem.

 

[img:2]

 

Gdzie SAP jest wymagany?

Lista obiektów, które wymagają systemu sygnalizacji Pożaru określona jest
w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów dz.U. Nr 109, poz. 719 [1].

W § 28.1 powyższego Rozporządzenia zostały wymienione budynki gdzie zachodzi obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych:

 

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
  1. Jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5.000 m2
  2. Wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2.500 m2
 2. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1.500;
 6. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 7. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 9. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 10. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 12. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 13. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 16. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10.000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5.000 - 10.000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 17. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1.500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 19. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2.

 

[img:3]

 

Dodatkową korzyścią dla właścicieli obiektów wyposażonych w SAP mogą być niższe stawki związane z ubezpieczeniem obiektu.

Przepisy prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej podlegają częstym zmianom na skutek rozwoju techniki i nauki pożarniczej. Wiele zmian zaszło również w samej filozofii zabezpieczeń, zwłaszcza zastosowań systemu sygnalizacji i ich powiązań z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi. Warto zatem śledzić na bieżąco nowelizacje ustaw i rozporządzeń.

 

 

 

 

 
reklama
Copyright © INFOMUSIC 2018
Szanowny Czytelniku
 
 
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały redakcyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Poufność danych jest dla INFOMUSIC.PL niezwykle ważna i chcemy, aby każdy użytkownik portalu wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INFOMUSIC. Rejestr firm: INFOMUSIC z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zielona 20/14  80-746 Gdańsk, Nr ewidencyjny: 112588, Numer VAT: NIP PL 584 2259505, REGON 192 886 210.  Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w naszej Polityce prywatności 
 
 
Jakie dane są przetwarzane ?
 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez INFOMUSIC,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i doskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. 
 
Komu udostepniamy Twoje dane osobowe?
 
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy portali INFOMUSIC.PL. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 
Pełna treść w polityce prywatności
 
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. 

 
Jakie masz prawa?
 
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z INFOMUSIC.PL– otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 
 
Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w INFOMUSIC.PL lub konto portalach grupy INFOMUSIC.PL, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Twoich praw znajdują się w Polityce prywatności 
 
Dlatego też proszę naciśnij przycisk „ZGADZAM SIĘ, PRZEJDŹ DO SERWISU" lub klikając na symbol "X" w górnym rogu tego oka, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z Usług  INFOMUSIC, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Pełny regulamin i Polityka prywatności znajduje sie pod poniższym linkiem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. https://www.infomusic.pl/page/rodo 
 
Zgadzam się, przejdź do serwisu Nie teraz